http://www.cosmoall.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา

 บทความ

 รับสมัครงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ09/06/2011
อัพเดท24/08/2020
ผู้เข้าชม245,464
เปิดเพจ296,610

 

งานด้านบัญชีทั่วไป

ทีมงาน Cosmoall คือ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนนิติบุคคล การทำคดีความทางด้านกฏหมาย การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนทางด้านภาษีอากร และการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฏหมาย มากกว่า 20 ปี ทีมงาน Cosmoall ของเราแต่ละคนมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักกฏหมายทำงานประจำสำนักงาน คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลาที่เปิดทำการ ทีมงาน Cosmoall จึงเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ท่าน ไม่ว่ากิจการของท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทีมงาน Cosmoall ของเรา ยินดีที่จะให้บริการแก่ท่าน

ทีมงาน Cosmoall ของเรา ให้บริการในการรับจัดทำบัญชีและนำส่งภาษีอย่างครบวงจร โดยจัดทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของไทย ถูกต้องตามประมวลรัษฏากรและกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้งบการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยงจากการถูกประเมินภาษีเพิ่ม และนำไปให้ประโยชน์ในการบริหารงานได้

ทีมงาน Cosmoall ของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำบัญชี การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกรายการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำรายงานทางบัญชีและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกงบการเงินและการจัดเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน โดยจะมุ่งเน้นเพื่อให้ทางกิจการของท่านสามารถมีการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีที่ถูกต้องได้ด้วยตัวของท่านเองในอนาคต

ขอบเขตงานด้านบัญชี

 การให้บริการงานด้านการจัดทำบัญชีทั่วไป (Bookkeeping)

  1. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และแบบฟอร์มเอกสารรายงานด้านบัญชีของกิจการเบื้องต้น
  2. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีและเอกสารที่ต้องจัดเก็บไว้สำหรับกิจการ
  3.  ยื่นรายชื่อเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการที่กฎหมายกำหนด
  4. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบสำคัญซื้อ – ขาย และใบสำคัญทั่วไป
  5. บันทึกรายการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว
  6. จัดทำสมุดบัญชีเงินสดและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  7. จัดทำสมุดรายวันซื้อ และสมุดรายวันขาย
  8. จัดทำสมุดรายวันทั่วไป
  9. จัดทำบัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย
  10. จัดทำบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์, หนี้สินและทุน
  11. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  12. จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารายตัว
  13. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายการคิดค่าเสื่อมราคา
  14. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินอื่น ๆ
  15. จัดทำงบทดลอง
  16. จัดทำงบดุล และงบกำไร (ขาดทุน)
  17. รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ
  18. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ และรายงานเคลื่อนไหวของสินค้า
  19. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
  20. กรอกแบบ ภงด. 51 และ ภงด. 50 พร้อมนำส่งให้กรมสรรพากร
  21. กรอกแบบนำส่งงบการเงิน และนำส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจ
  22. รับจัดหาผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน

มีปัญหาทางด้านบัญชี

ติดต่อทีมงาน Cosmoall

โทรศัพท์ 02-1716464-6

แฟกซ์ 02-1716467

Email : account@cosmoall.com 

 

view

ปฎิทิน

« May 2022»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view