http://www.cosmoall.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับเรา

 บทความ

 รับสมัครงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ09/06/2011
อัพเดท24/08/2020
ผู้เข้าชม245,470
เปิดเพจ296,616

 

งานด้านกฏหมายและคดีความ

ทีมงาน  Cosmoall คือ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจดทะเบียนนิติบุคคล การทำคดีความทางด้านกฏหมาย การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนทางด้านภาษีอากร และการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฏหมาย มากกว่า 20 ปี ทีมงาน Cosmoall ของเราแต่ละคนมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักกฏหมายทำงานประจำสำนักงาน คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลาที่เปิดทำการ ทีมงาน Cosmoall จึงเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ท่าน ไม่ว่ากิจการของท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทีมงาน Cosmoall ของเรา ยินดีที่จะให้บริการแก่ท่าน

ขอบเขตงานด้านกฏหมายและคดีความ

การให้บริการงานด้านกฏหมายและคดีความ (Law)

  1. บริการกฎหมายทั่วไป บริการให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การจัดทำเอกสารนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย ให้บริการแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ฯลฯ
  2. บริการคดีแพ่งสามัญ บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความทั่วไป การดำเนินคดี ว่าความ และแก้ต่าง การอุทธรณ์ การฎีกา เกี่ยวกับคดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น การกู้ยืมเงิน การซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การค้ำประกัน การจดจำนอง การจำนำ การจ้างทำของ เกี่ยวกับตั๋วเงิน การละเมิดและร้องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ การร้องจัดการมรดก เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
  3. บริการคดีอาญา บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับคดีอาญา การดำเนินคดี ว่าความ และแก้ต่าง การอุทธรณ์ การฎีกา เกี่ยวกับคดีตามกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษในทางอาญา เช่น การทำร้ายร่างกาย การฉ้อโกงทรัพย์ การยักยอกทรัพย์ การปลอมแปลงเอกสาร ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การปลอมและการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ฯลฯ
  4.  บริการกฎหมายแรงงาน บริการให้คำแนะนำปรึกษา การดำเนินคดี ว่าความ และแก้ต่าง การอุทธรณ์ การกีฏา เกี่ยวกับคดีความด้านกฎหมายแรงงาน การจัดทำข้อบังคับการทำงาน การจ้างงาน การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ฯลฯ
  5. บริการกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว บริการให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ ร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติ การแปลเอกสาร สัญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ
  6. บริการกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง บริการให้คำแนะนำปรึกษา การดำเนินคดี ว่าความ และแก้ต่าง การอุทธรณ์ การฎีกา ในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง เช่น เกี่ยวกับภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน การเวนคืนที่ดิน คดีล้มละลาย การขอเฉลี่ยหนี้ในคดีล้มละลาย การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การจัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ฯลฯ
  7. บริการบังคับคดี บริการให้คำแนะนำปรึกษา ในการติดตามทวงถาม เจรจาให้ชำระหนี้ ก่อนการดำเนินคดี การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบหาตัวลูกหนี้หรือสืบจับจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เช่น การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ การรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ การขอเพิกถอนการขายทอดตลาด การขอเพิกถอนการอายัดทรัพย์ การขอทุเลาการบังคับเงินเดือน ฯลฯ

 

ต้องการทีมงานด้านกฏหมายและคดีความ 

ติดต่อทีมงาน Cosmoall

โทรศัพท์ 02-1716464-6

แฟกซ์ 02-1716467

Email : Law@cosmoall.com 

view

ปฎิทิน

« May 2022»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view